TH Konsult vinner ramavtal med Järfällahus

I slutet av 2017 gick TH Konsult in i upphandling om ramavtal för Järfällahus, som ägs av Järfälla Kommun. I dagarna meddelades att TH Konsult vunnit.

Järfällahus AB äger och förvaltar 5 560 lägenheter, 4578 fordonsplatser och 465 kommersiella lokaler i Järfälla kommun.

Ramavtalet omfattar byggnadskonstruktion.