Skoga äldreboende

Ombyggnad av ett storkök, vilket innebär håltagningar och förstärkningar i befintligt betongbjälklag.