VARFÖR ANLITA OSS

Här får du ledande kunskap

Vi på TH Konsult har över 60 års samlad erfarenhet av byggkonstruktion. Vi kan också entreprenadbesiktning och tillsammans med Geosigma är vår expertis bredare än så.

Vi har teknikkonsulter inom miljö, berg, vatten, mark, gata och VA. Vi tycker det är extra roligt när flera tjänsteområden får arbeta tillsammans för dig. Olika discipliner i samverkan skapar unika erfarenheter som effektivt kan nyttjas i framtida projekt.

Vi är tillgängliga och tydliga

Tiden är ofta en bristvara för dig som kund. Vi är små nog för att vara snabba och flexibla, men stora nog för att kunna hantera komplexa projekt där olika discipliner behövs. Våra nära kundrelationer är mycket viktiga för oss. Vi har korta beslutsvägar i en platt organisation med lyhörda beslutsfattare.  Genom vårt engagemang och vår kunskap blir det rätt första gången. Därför upplevs vi både kostnadseffektiva och snabba.

De bästa lösningarna finns bara där ute

En simhall med sju bassänger. En förorenad markanvisning med ett attraktivt läge. En komplex byggnad på lös grund i känslig stadsmiljö. Utmaningarna varierar, men vi skapar alltid värde efter samma recept; den du träffar är med i hela uppdraget, vi håller tät kontakt genom hela projektet och vi är måna om att alltid se med egna ögon hur det ser ut på plats – om kartan stämmer med verkligheten.

Vi tycker varje uppdrag är viktigt. Och vi vill verkligen förstå din problemställning för att kunna leverera ett konstruktivt resultat. Många kunder säger att vi är bra på att stänga frågor och inte bara upptäcka nya. Vi ser till att du kommer vidare i din process.