Studiebesök på Haninge Bussterminal

Idag var det dags för studiebesök på Haninge Bussterminal, det är ett av våra största projekt någonsin.

qqweqwe

F.v. Hasse, Teresia, Christian, Håkan, Johan, Zina, Hilal, Katarina, Ramon, Andreas & Janne.

Betongbalken som syns på bilden är 2000 mm hög och är totalt över 115 meter lång, med en längsta spännvidd på 7 m. Balken fungerar som upplag för HDF & TT-Plattorna, och ska även ta last från bostadshusen som ska byggas ovanpå bussterminalen.

Betongbalk med utstick av armering.

I andra änden har TT-Plattorna sitt upplag på en HSQ-balk som även den sträcker sig längs med hela bussterminalen, vilket är över 115 meter. HSQ-balken är 860 mm hög och 800 mm bred.  Längsta spännvidden för TT-plattorna är 19 meter.

HSQ-balk som stöttas av stämp tills pågjutningen är färdig.