Välkommen Erik!

Nu välkomnar vi konstruktören Erik Herrera till TH Konsult. 

Erik är utbildad högskoleingenjör inom byggteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås. Erik kommer till oss från Sweco Structures och har bland annat arbetat med ombyggnationer på Mälarsjukhuset åt Lagtinget Sörmland och med konstruktionsuppdrag i olika storlekar åt Fortifikationsverket.

Välkommen Erik!