Besiktning av skyddsrum

Besiktning av skyddsrum

Håltagning för dörrar i skyddsrum får inte göras hur som helst. I detta fallet måste håltagningen gjutas igen med hjälp av en ordentlig mängd armering.

Liknande uppdrag