VÅR KOMPETENS

Vi skapar möjligheter
ur begränsningar

Vi har sedan starten 1956 konstruerat ett stort antal byggnader i Sverige. Över 60 års erfarenhet innebär att vi har byggt upp en stor kunskapsresurs och expertis inom byggnadskonstruktion.  Vårt motto har alltid varit att vi ska vara lättillgängliga för att svara på frågor och vid behov åka ut på arbetsplatsen för problemlösning.